Liroy van der Starre

Doordat het Land van Kben zich heel organisch heeft ontwikkeld als werkmethode en metafoor bleek het in het begin lastig om een helder antwoord te geven op de vraag wat het nu precies is.

* Beeldend metafoor voor zelfreflectie.
* Procesmanagement instrument.
* SOVA training voor HB en HSP kinderen.

Maar dit zijn slechts drie van de concrete toepassingen van het Land van Kben. Het is goed gebruik om dan te kijken naar wat het oplevert of zoals ze in de marketing dan zeggen: “benoem niet de boor die je hebt, maar de gaten die je kunt leveren”. Op dat moment beperkt het antwoord zich tot twee centrale aspecten: Het cultiveren van Autonomie en Eigenaarschap.